KHOL, Lubomír. Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39209. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Simeon Simeonov.
Uložit do Citace PRO