ZEDNÍČKOVÁ, Gabriela. Přínosy age managementu pro podnik [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martina Rašticová.

Uložit do Citace PRO