KOTRČ, Václav. Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39231. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petr Kadaňka.
Uložit do Citace PRO