DOKOUPIL, Filip. Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO