DOZBABA, Zdeněk. Druhy a typy obráběcích hlav [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39246. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Marek.
Uložit do Citace PRO