KALENSKÝ, Ondřej. Design tyčového mixéru [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39249. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO