KNÁPEK, Jiří. Ložiska pro vřetena obráběcích strojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39257. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Radovan Galas.
Uložit do Citace PRO