BARTOŠÍK, Jan. Vliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčle [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39260. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.

Uložit do Citace PRO