MIKEŠ, David. Svařování hliníkových slitin pomocí vysokovýkonového polovodičového laseru [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39261. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO