JANEČEK, Jan. Stanovení rozdílu cen garáží v Prostějově [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39299. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Pertl.

Uložit do Citace PRO