GAZDA, Silvester. NVH analýza převodových ústrojí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39303. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.
Uložit do Citace PRO