FRANÍK, Peter. Podnikatelský záměr - založení ubytovacího zařízení pro studenty [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO