MACH, Stanislav. Vliv provedení zateplení objektu penzionu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39310. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Veronika Nykodýmová.
Uložit do Citace PRO