POKORNÁ, Jana. Vliv provedení zateplení rodinného domu ve Slavicích na výdaje spojené s provozem této nemovitosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39330. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Veronika Nykodýmová.

Uložit do Citace PRO