KURZĘPA, Marek. Příspěvek k praktickému posouzení expresní metody pro hodnocení kvality kluzného kontaktu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce František Veselka.
Uložit do Citace PRO