BARTŮNĚK, David. Matematický model experimentální smyčky kritických tepelných toků [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39336. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Suk.
Uložit do Citace PRO