GOCKERT, Radek. Tvarování biokeramiky metodou povlakování namáčením [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce David Salamon.
Uložit do Citace PRO