ŠREJMA, Jan. Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve vybraných lokalitách v okrese Šumperk [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.

Uložit do Citace PRO