VRĽÁKOVÁ, Dominika. Úvěrování soukromého podniku obchodními bankami v soudobých podmínkách Slovenské republiky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO