DRÁBKOVÁ, Veronika. Optimalizace výrobního procesu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.

Uložit do Citace PRO