PŘICHYSTALOVÁ, Veronika. Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39367. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mirko Dohnal.
Uložit do Citace PRO