KUBĚNKA, Michal. Společenská odpovědnost podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazích [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3937. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iva Ritschelová.

Uložit do Citace PRO