JAŠKOVÁ, Andrea. Analýza vlivu rekonstrukce nájemního domu v Českých Budějovicích na výši nájemného [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39378. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Daňhel.

Uložit do Citace PRO