TOMKOVÁ, Pavlína. Analýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39380. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO