FORMAN, Radek. Analýza vlivu lokality a typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Havlíčkově Brodě a okolí [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO