BROĎÁK, Kamil. Napájecí zdroj elektrostatického odlučovače [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Huták.
Uložit do Citace PRO