HLAVÁČKOVÁ, Lucie. Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle České účetní legislativy a IFRS [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39392. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Pernica.

Uložit do Citace PRO