BABIČKA FIALOVÁ, Dominika. Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Turek.

Uložit do Citace PRO