HUDCOVÁ, Lucie. Metoda stanovení charakteristik atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3942. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.

Uložit do Citace PRO