DOLNÍČEK, Petr. Rešeršní studie zaměřená na vzduchová ložiska [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39427. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Lukáš Chromek.
Uložit do Citace PRO