HORÁČKOVÁ, Simona. Využití guerilla marketingu v předvolební kampani [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO