ZEZULA, Miroslav. Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3944. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Josef Jančář.
Uložit do Citace PRO