BUKÁČKOVÁ, Kristýna. Management rizik ve strojírenské firmě. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Blecha. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39447. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO