PŘIKRYLOVÁ, Šárka. Návrh na změnu pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3945. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO