OSTRATICKÝ, Marek. Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39464. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Lucie Soukupová.
Uložit do Citace PRO