ZEJDA, Luboš. Smyčkové antény pro medicínské aplikace [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.
Uložit do Citace PRO