MAREŠ, Michal. Konstrukce mobilního pásového podvozku transportního stroje. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jaroslav Kašpárek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39470. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO