KALNICKÝ, Jakub. Provozní a odlehčovací brzdy užitkových vozidel [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39482. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Fojtášek.
Uložit do Citace PRO