KUTAL, Ondřej. Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39490. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohuslav Bušov.
Uložit do Citace PRO