CUPRA, Šimon. Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39496. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Aneta Zatočilová.
Uložit do Citace PRO