STEIGL, Vladimír. Kamery pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39502. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Aneta Zatočilová.

Uložit do Citace PRO