LOLKOVÁ, Stanislava. Návrh zlepšení výrobních procesů koupelnového otopného tělesa pomocí simulace [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO