ZEMANOVIČOVÁ, Monika. Řízení informačních toků využíváním systému Business Intelligence ve vybrané firmě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39520. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO