PROCHÁZKA, Ondřej. Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.

Uložit do Citace PRO