HERCEG, Erik. Výkonový nízkofrekvenční zesilovač pro laboratorní výuku [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39550. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.

Uložit do Citace PRO