KLEGOVÁ, Hana. Širokopásmový měřič úrovně bílého šumu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39553. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.
Uložit do Citace PRO