KLEIN, Vojtěch. Testování mobilních sítí s podporou programu ROMES [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Stanislav Hanus.

Uložit do Citace PRO