CHMELAŘ, Zdeněk. Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bauer.
Uložit do Citace PRO