ŠTOLL, Karel. Stanovení hodnoty podniku ŽĎAS, a. s [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39598. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.

Uložit do Citace PRO