KADILÁK, Tomáš. Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39601. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.
Uložit do Citace PRO